Vad är TEAM?

TEAM (TekniskEkonomiska ArbetsMarknadsdagarna) är en av Sveriges största arbetsmarknadsmässor där ambitiösa studenter möter eftertraktade arbetsgivare. Mässan representeras årligen av cirka 80 utställande företag som vidare attraherar cirka 4000 studenter. De två mässdagarna har till huvudsyfte att presentera och sammanföra företag och studenter. Som utställande företag får Ni därmed en möjlighet att möta några av Sveriges mest eftertraktade studenter på väg ut i arbetslivet.

TEAM är ett samarbete mellan I-sektionen (Sektionen för Industriell ekonomi) och ELIN (Ekonomerna vid Linköpings Universitet) och arrangeras av studenter från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och civilekonomprogrammet. Scrolla vidare för mer ingående beskrivningar av dessa två program!

http://teamdagarna.com/wp-content/uploads/2016/03/ME-Logo-CMYK1-320x176.jpg

En diplomering från Håll Sverige Rent


Programbeskrivningar

Här beskrivs de båda programmen Industriell Ekonomi och Civilekonomi samt de olika inriktningarna som finns inom respektive program.

Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi

Om utbildningen

Utbildningen Industriell Ekonomi är en femårig civilingenjörsutbildning som ger studenten omfattande kunskap inom både teknik och ekonomi. Kombinationen ger en god helhetssyn vilket resulterar i att den industriella ekonomen i många fall agerar länken mellan tekniker och ekonomer, som vidare förstår organisationens helhet. Utbildningen var den första i sitt slag då den grundades 1969 vid Linköpings Tekniska Högskola och är idag Sveriges mest sökta civilingenjörsutbildning.

Industriell ekonomi erbjuder dessutom en internationell inriktning med språken spanska, franska, tyska, japanska och kinesiska. Linköpings universitet är idag unika med att erbjuda dessa inriktningar, vilka inkluderar obligatoriska utlandsstudier.


Inriktningar

Kandidatprofiler

Tekniska inriktningar
 • Systemteknik
 • Maskinteknik
 • Bioteknik
 • Datateknik
 • Energiteknik

Masterprofiler

Ekonomiska inriktningar
 • Ekonomiska informationssystem
 • Finans
 • Industriell marknadsföring
 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Logistik
 • Projekt, innovation och entreprenörskap
 • Produktionsledning
 • Strategi och styrning

Civilekonomprogrammet

Om utbildningen

Det fyraåriga Civilekonomprogrammet är en utbildning som ger studenten förståelse om hur företag och organisationer fungerar. Vidare får studenten även gedigna ämneskunskaper såväl som en god analytisk förmåga. Programmet ger studenten fundamentala möjligheter att i framtiden leda, organisera och utveckla företag och organisationer.

Civilekonomprogrammet erbjuder även tre internationella språkinriktningar – franska, tyska och spanska. Utbildningen är riktad mot en yrkesverksamhet med internationell anknytning inom näringsliv och organisationer. De internationella inriktningarna inkluderar minst en utbytestermin på ett internationellt universitet för studenten.

De två första åren lär sig studenten de ekonomiska grunderna och under det tredje året erbjuds möjligheten att välja mellan en företagsekonomisk alternativt en nationalekonomisk inriktning. Under det fjärde året specialiserar sig studenten ytterligare för att kunna tillgodogöra sig den kompetens som dagens specialiserade yrken kräver.


Inriktningar

Nationalekonomi

 • Ekonomisk analys
 • Finansiell ekonomi

Företagsekonomi

 • Redovisning
 • Ekonomistyrning
 • Strategi och marknadsföring
 • Finansiell ekonomi

Våra partners

Huvudsamarbetspartners

 
KPMG
SEB
 

Samarbetspartners

 
Marknadsbyrån
Planday
 

Arrangörer

 
ELIN
Sektionen för Industriell ekonomi
 
http://teamdagarna.com/wp-content/uploads/2016/03/ME-Logo-CMYK1-320x176.jpg

En diplomering från Håll Sverige Rent

Sponsorer

 
Affärsvärlden
Barebells
Bilbörsen
Bosses glassbar
Café Bar
Comviq Student
Coop Extra
Coop Lägerhyddan
Coop Lambohov
Elite Stora Hotellet
Halebop
Linköpings GK
Nocco
Plantagen
Rå
Scandic Frimurare Hotellet
SJ
Spendrups
The Body Shop
Willys
 

Följ oss

Missa ingen information! Följ TEAM-dagarna på sociala medier

Top